Dotace EU Elektromobilita

Dotace EU Elektromobilita

Přidáno: 12.01.2021

 

Projekt

ELEKTROMOBILITA - VÁCLAV PROCHÁZKA
(CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0018326)

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt žadatele Václav Procházka v rámci IV. Výzvy programu podpory NUT zavádí do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility.
V rámci způsobilých výdajů je pořízen 1x Elektromobil pro vlastní potřebu. Projekt je realizován ve Středočeském kraji.

Pondělí10.00 - 22.00
Úterý10.00 - 22.00
Středa10.00 - 22.00
Čtvrtek10.00 - 22.00
Pátek10.00 - 23.00
Sobota10.00 - 23.00
Neděle11.00 - 22.00
Pizzeria Dante
©2014-2022 www.pizzeriadante.cz Vytvořil: CityMedia.cz